VK II MMS II DEK-BUT II LK II Puudumised I VK IV MMS IV DEK-BUT IV LK IV Puudumised IV

11 lend Sügissemester 2019 2020

LK II
neile, kel kevadel jäi tegemata, Tuuniplaanis ok
Jääb ootele, Liina Unt, koostöö Ugalaga
ok
Taavet
teeb 2. osa kevadel 1,5 EAP
Tunniplaanis ok