TA1 TA2 TA3 TA4
PS: Vali menüüst kursus

18.-24.11 (12)

TA1TA2TA3TA4
esmaspäev
18.11.2019
18.11.2019
Esmaspäev 18.11 Daniela puudub perek. põhj.  
  10.15-15.00   
  Kultuuri ja kunstide ajalugu   
  H.Rajavee 128  
 14.00-17.00 Liikumisuurimuse    
 alused A.Sööt BB   
teisipäev
19.11.2019
19.11.2019
Teisipäev 19.111. kursus BFM-s   
  10.30 Ballett 10.00-12.00 Kaasaegne tants 10.00-12.00 Kaasaegne tants
  L. Ojatamm/A.Laan 010 K.Saks WBK.Saks WB
  12.15-15.15 Tantsukompositsioon12.30-14.00 Ballett  
  R.Stepanov BBL.Ojatamm/A.Laan 01013.00-16.00
   14.15 Tantsuõp. didaktikaHariduslikud erivajadused
   A.Sööt 202L.Õunapuu e-õpe online
kolmapäev
20.11.2019
20.11.2019
 9.00 Kehatöö I 2. osa BB K.Saks9.00-10.00 Kehatöö J.A.Toomel 010  
 10.30-13.30 Tantsukompositsioon10.30-13.30 Lavastuse protsess  
 K.Saks 010R.Stepanov WB  
 14.15 Etenduskunstide pedag.   
 A.Sööt WB 15.30 Kontaktimprov. õp. pr. 
   R.Mägi 010 
   17.15 Teadustöö met. prakt. 
   E.Viskus 204 
neljapäev
21.11.2019
21.11.2019
Neljapäev 21.118.30-11.45 Tantsuanalüüs   
 K.Valtna 202   
   10.15 Anumai praktika WB 
  12.15 Kontaktimprovisatsioon  
  R.Mägi 010  
  18.00-21.00 Filmianalüüs18.00-21.00 Filmianalüüs18.00-21.00 Filmianalüüs
  J.Volmer 128J.Volmer 128J.Volmer 128
reede
22.11.2019
22.11.2019
 9.00-10.30 Kehatöö I    
 M.Saarva BB   
  10.30-14.00 Sissejuhatus   
  semiootikasse O.Karulin 202  
 13.00-14.30 Ballett    
 L.Ojatamm/A.Laan 010   
 15.00-17.00 21. saj. etendusk.14.30-16.00 Ballett15.00-16.30 Anumai praktika WB 
 problemaatika ja uurimism.L.Ojatamm/A.Laan 010  
 O.Karulin 202   
laupäev
23.11.2019
23.11.2019
pühapäev
24.11.2019
24.11.2019