KK I KK II KK III KK IV KK IV SÕ

KK I

KK I
Kultuuri uurimise alused
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia
Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia
2. Suunamoodul: kultuurharidus
Projektitöö I
Organisatsiooniõpetus
Meediaõpetus
Eesti kultuurilugu
Kultuuridevaheline kommunikatsioon
3.Eriala peaainete moodul I: Juhtimine ja õigus
Projektitöö II
Õiguse alused
Organisatsioonijuhtimine
4. Eriala peaainete moodul II: majandus
Majanduspoliitika alused
Majandusarvestus
Ülevaade esituskunstide valdkonna institutsioonidest ja rahastamisest
5. Eriala peaainete moodul III: korraldus
Kultuurikorralduse alused
Kultuurhariduse vaatluspraktika
Korraldustöö praktikum 1.osa, 2.osa
6. Spetsialiseerumismoodul I
8. Spetsialiseerumissuund: Esituskunstid II: Etenduskunstid
Võrdlev kultuurilugu muusikas I
Võrdlev kultuurilugu muusikas II
8. Spetsialiseerumissuund: Esituskunstid I: Muusika
Võrdlev kultuurilugu muusikas I
Võrdlev kultuurilugu muusikas II
7. Teadus- ja kunstiloometöö moodul
Eesti keele kirjalik eneseväljendus
Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias
Korraldustöö praktikumi infotund