KK I KK II KK III KK IV
PS: Vali menüüst kursus

KK I

KK I KK II KK III KK IV
Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia3Kalle KüttisSügis
Omakultuur3Madis ArukaskKevad
Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia3Marko VeissonKevad
2. Suunamoodul: kultuurharidus   
Projektitöö I 3Piret KoorepSügis
Organisatsiooniõpetus3Age RosenbergSügis
Meediaõpetus3Margus HaavSügis
Eesti kultuurilugu3Tiiu MännisteSügis
Kultuuridevaheline kommunikatsioon3Anett MännisteKevad
3.Eriala peaainete moodul I: Juhtimine ja õigus   
Õiguse alused3Elina Soomets Kevad
Organisatsioonijuhtimine3Maria TeiverlaurKevad
4. Eriala peaainete moodul II: majandus   
Majanduspoliitika alused3Andres RõigasSügis
Majandusarvestus3Kertu LäätsKevad
Ülevaade valdkonna institutsioonidest ja rahastamisest3Marko Lõhmus Kevad
5. Eriala peaainete moodul III: korraldus   
Kultuurikorralduse alused3Piret AusSügis
Kultuurhariduse vaatluspraktika3Piret AusSügis
Korraldustöö praktikum 1.osa3Marju MägerKevad
6. Spetsialiseerumismoodul I   
Projektitöö II3Piret KoorepKevad
8. Spetsialiseerumissuund: Esituskunstid II: Etenduskunstid   
Võrdlev kultuurilugu muusikas I3Peeter VolkonskiSügis
Võrdlev kultuurilugu muusikas II3Peeter VolkonskiKevad
Lavastusprotsess ja lavastuse komponendid3Jaanika JuhansonKEvad
8. Spetsialiseerumissuund: Esituskunstid I: Muusika   
Võrdlev kultuurilugu muusikas I3Peeter VolkonskiSügis
Võrdlev kultuurilugu muusikas II3Peeter VolkonskiKevad
Muusika kriitika3Kadri SteinbachKevad
7. Teadus- ja kunstiloometöö moodul   
Eesti keele kirjalik eneseväljendus3Erika RummelSügis
Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias1üldosakondSügis
Korraldustöö praktikumi infotund  Marju Mäger sügis