I II III IV
PS: Vali menüüst kursus

KEVAD´20

 1. aasta2. aasta3. aasta4. aasta
 P2VK.09.006 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 3 EAP (K.Küttis)P2VK.09.010 Teadus- ja loometöö metodoloogia 3 EAP (L.Õunapuu)HVVK.12.025 Ettevõtja baaskursuse praktika 1.osa 3 EAPP2VK.05.065 Arengupsühholoogia 3 EAP (K.Küttis)
 P2VK.09.014 Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia 3 EAP (M.Veisson)HVVK.12.044 Loovettevõtja baaskursus 1.osa 3 EAP/ IdeesõelP2VK.05.065 Arengupsühholoogia 3 EAP (K.Küttis) 
 P2VK.02.759 Muusikaajalugu II 3 EAP (K.Steinbach)P2VK.02.768 Alushariduse didaktika 2 EAP (PÕ ainekava)P2VK.02.463 Põhipill III 2.osa 3 EAPP2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 2.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
 P2VK.02.647 Muusikateooria II 3 EAP (M.Mägi)P2VK.02.769 Alushariduse muusikaõpetuse didaktika 3 EAP (T.Jukk) (PÕ ainekava)P2VK.02.467 Ansambel III 2.osa 1,5 EAPP2VK.02.659 Vokaaldidaktika 2.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
 P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 2.osa 3 EAP (M.Pajupuu)P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 1.osa 2 EAP VÕI HVVK.02.031 Ansamblitöö I 1.osa 2 EAPP2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 2.osa 1,5 EAPP2VK.02.756 Lisapill III 2.osa 1 EAP (H.Heinsoo)
 P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 2.osa 1,5 EAP (J.Suits)P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 2.osa 1 EAP (kõigile kohustuslik)P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 1.osa 1,5 EAPP2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 2.osa 1,5 EAP (L.Saar)
 P2VK.02.057 Rütmika 2.osa 1,5 EAP (K.Joosep)P2VK.02.649 Muusikateooria IV 3 EAP (M.Reimand)P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 2.osa 1 EAP P2VK.02.760 Erialapraktika 4.osa 4 EAP (K.Liiva)
 P2VK.02.461 Põhipill I 2.osa 3 EAP P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 2.osa 1,5 EAP (C.Roose)P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 2.osa 1,5 EAPP2VK.02.767 Erialapraktika II 4.osa 3 EAP (K.Liiva)
 P2VK.02.459 Lisapill I 2.osa 1,5 EAP (A.Reier)P2VK.02.462 Põhipill II 2.osa 3 EAPP2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 2.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava)P2VK.02.770 Loovpraktiline lõputöö (koolimuusika) 15 EAP
 P2VK.02.464 Ansambel I 2.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.755 Lisapill II 2.osa 1 EAP (C.Mägi)P2VK.02.566 Kodaly süsteemi alused 3 EAP (PÕ ainekava)kokku 30,5 EAP
 P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 2.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 2.osa 1 EAP (trumm/K.Joosep)P2VK.02.760 Erialapraktika 3.osa 4 EAP (K.Liiva) 
 P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 2.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.465 Ansambel II 2.osa 1,5 EAP P2VK.02.767 Erialapraktika II 2.osa 3 EAP 
 P2VK.02.760 Erialapraktika 1.osa 3 EAP (K.Liiva)P2VK.02.030 Arranžeerimine I 2.osa 1,5 EAP (T.sulamanidze)kokku 27,5 EAP 
 kokku 30 EAPP2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 2.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)  
  P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 2.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)  
  P2VK.02.760 Erialapraktika 2.osa 4 EAP (K.Liiva)  
  P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 2.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava)  
  kokku 35 EAP  
  LISAINFO LISAINFO LISAINFO LISAINFO
 Kevadsemestri sessi ajad:Kevadsemestri sessi ajad:Kevadsemestri sessi ajad:Kevadsemestri sessi ajad:
 20-22.0220-22.0220-22.0220-22.02
 05-07.0305-07.0305-07.0305-07.03
 19-21.0319-21.0319-21.0319-21.03
 02-04.0402-04.0402-04.0402-04.04
 16-18.0416-18.0416-18.0416-18.04
 23-25.0423-25.0423-25.0423-25.04
 14-16.0514-16.0514-16.0514-16.05
 28-30.0528-30.0528-30.0528-30.05
 11-13.0611-13.0611-13.06 
  LISAINFO LISAINFO LISAINFO 
 PÕHIPILL I õppejõud: PÕHIPILL II õppejõud: PÕHIPILL III õppejõud:  
 K.L.Sepp - J.TootsA.Adamka - M.MägiM.Vare - T.Sulamanidze 
 S.Saar - J.TootsM.Reinumäe - H-K.PaiL.Lillestik - J.Toots 
 M.Kolk - J.TootsT.Tanilas - J.Toots  
 S.Talv - J.TootsS.Kornel - M.Loik Koorijuhtimise õppejõud: 
 Õ.Lees - K.SteinbachA.Sammler - M.LoikM.Vare - M.Aren 
  K.Kuznetsov - K.SteinbachL.Lillestik - P.Kährik 
   Koorijuhtimise õppejõud:  
  S.Kornel - M.Aren  
  M.Reinumäe - M.Aren