I II III IV

SÜGIS'20

4. aasta
HVVK.12.025 Ettevõtja baaskursuse praktika 2.osa 3 EAP
P2VK.02.754 Põhipill IV 3 EAP
P2VK.02.756 Lisapill III 1.osa 1 EAP (H.Heinsoo)
P2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.758 Ansambel IV 3 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 2.osa 1,5 EAP (P.Kährik, K.Rirtsing)
P2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
P2VK.02.659 Vokaaldidaktika 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai) (PÕ ainekava)
P2VK.02.766 Loovmäng 3 EAP (PÕ ainekava) (A.Sööt)
P2VK.02.767 Erialapraktika II 3.osa 6 EAP (K.Liiva)
P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP
Vajalik võtta vabaaineid!
kokku 25 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL IV õppejõud:
M.Vare - T.Sulamanidze
L.Lillestik - J.Toots
N.Lepiste-Rannaveer - J.Toots
Koorijuhtimine III õppejõud:
M.Vare - K.Ritsing
L.Lillestik - P.Kährik
N.Lepiste-Rannaveer - K.Ritsing
M.R.Lillepa - P.Kährik