I II III IV

SÜGIS'18

4. aasta
HVVK.12.008 Loovettevõtja reflektiivkursus 2 EAP
P2VK.02.754 Põhipill IV 3 EAP
P2VK.02.756 Lisapill III 1.osa 1 EAP (M.Talts)
P2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.758 Ansambel IV 3 EAP (M.Talts)
P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 2.osa 1,5 EAP (P.Kährik, M.Aren)
P2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
P2VK.02.659 Vokaaldidaktika 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.766 Loovmäng 3 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) (A.Sööt)
P2VK.02.760 Erialapraktika 4.osa 3 EAP (K.Liiva)
P2VK.02.767 Erialapraktika II 3.osa 6 EAP (K.Liiva)
Vajalik võtta vabaaineid!
kokku 27 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL IV õppejõud:
N.Lepiste - J.Toots
M.Jalajas - H.Kirsimäe
K.Oolo - J.Toots
L.Lugu - H-K.Pai
M.Seer - J.Toots
S-J.Lump - M.Loik
Koorijuhtimise õppejõud:
N.Lepiste - Mariell Aren
M.Jalajas - Mariell Aren
L.Lugu - Mariell Aren
S-J.Lump - P.Kährik
K.Oolo - P.Kährik