I II III IV

SÜGIS'19

4. aasta
HVVK.12.025 Ettevõtja baaskursuse praktika 2.osa 3 EAP
P2VK.02.754 Põhipill IV 3 EAP
P2VK.02.756 Lisapill III 1.osa 1 EAP (H.Heinsoo)
P2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.758 Ansambel IV 3 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 2.osa 1,5 EAP
P2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
P2VK.02.659 Vokaaldidaktika 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.766 Loovmäng 3 EAP (PÕ ainekava) (A.Sööt)
P2VK.02.767 Erialapraktika II 3.osa 6 EAP (K.Liiva)
Vajalik võtta vabaaineid!
kokku 25 EAP
P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP, kaitsmised 28.11 ning 19.12
LISAINFO
PÕHIPILL IV õppejõud:
K.Kallau - M.Talts
T.Taar - M.Talts
A.Linnamägi - T.Sulamanidze
K.Kikkas - H.Kirsimäe
Koorijuhtimine III õppejõud:
K.Kallau - P.Kährik
T.Taar - B.Langeler
A.Linnamägi - M.Aren
K.Kikkas - C.Roose
T.Mägi - M.Aren