I II III IV

SÜGIS'18

3. aasta
MJCV.00.033 Loovettevõtja baaskursus 2.osa 5 EAP
P2VK.09.022 Teadustöö metoodika praktikum 3 EAP
P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP
P2VK.05.377 Hariduslikud erivajadused 4 EAP (L.Õunapuu)
P2VK.02.463 Põhipill III 1.osa 3 EAP
P2VK.02.467 Ansambel III 1.osa 1,5 EAP (M.Talts)
P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 2.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 2.osa 2 EAP (P.Kährik, M.Aren)
P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
P2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) C.Roose
P2VK.02.767 Erialapraktika II 1.osa 3 EAP
kokku 33,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL III õppejõud:
K.Kallau - Mihkel Pajupuu, (Marek Talts)
T.Taar - K.Steinbach
A.Linnamägi - T.Sulamanidze
K.Kikkas - H.Kirsimäe
Koorijuhtimise õppejõud:
K.Kallau - P.Kährik
T.Taar - B.Langeler
A.Linnamägi - Mariell Aren
K.Kikkas - C.Roose