I II III IV

SÜGIS'20

3. aasta
HVVK.12.044 Loovettevõtja baaskursus 2.osa 3 EAP
P2VK.09.022 Teadustöö metoodika praktikum 3 EAP (M.Remmik)
P2VK.05.377 Hariduslikud erivajadused 4 EAP (L.Õunapuu)
P2VK.02.463 Põhipill III 1.osa 3 EAP
P2VK.02.467 Ansambel III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 2.osa 1,5 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
HVVK.02.031 Ansamblitöö I 2.osa 2 EAP (C.Roose) ( neile, kes ei ole valinud koorijuhtimist )
P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 2.osa 2 EAP (P.Kährik, M.Ritsing)
P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
P2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) C.Roose
P2VK.02.767 Erialapraktika II 1.osa 3 EAP
kokku 25,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL III õppejõud:
A.Adamka - J.Toots
M.Reinumäe - H-K.Pai
T.Tanilas - T.Sulamanidze
A.Sammler - M.Loik
K.Kuznetsov - H-K.Pai
A.Hirv - J.Toots
Koorijuhtimine II õppejõud:
M.Reinumäe - K.Ritsing
A.Hirv - K.Ritsing