I II III IV

SÜGIS'19

3. aasta
HVVK.12.044 Loovettevõtja baaskursus 2.osa 5 EAP
P2VK.09.022 Teadustöö metoodika praktikum 3 EAP
P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP (saab ka kevadsemestril sooritada)
P2VK.02.463 Põhipill III 1.osa 3 EAP
P2VK.02.467 Ansambel III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 2.osa 1,5 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 2.osa 2 EAP (P.Kährik, M.Aren)
P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 1.osa 1 EAP (M.Aren)
P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
P2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) C.Roose
P2VK.02.767 Erialapraktika II 1.osa 3 EAP
kokku 30,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL III õppejõud:
A.Hirv - J.Toots
M.Vare - J.Toots
L.Lillestik - J.Toots
M.Lazuraites - J.Toots
Koorijuhtimine II õppejõud:
A.Hirv - M.Aren
M.Vare - M.Aren
L.Lillestik - P.Kährik