I II III IV

SÜGIS'18

2. aasta
P2VK. 09 .012 Filosoofia/Esteetika I 3 EAP
P2VK. 05 .371 Õppimine ja õpetamine 3 EAP
P2VK.05.377 Hariduslikud erivajadused 4 EAP (L.Õunapuu)
P2VK. 02 .649 Muusikateooria IV 1.osa 1,5 EAP (M.Reimand)
P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 1.osa 1,5 EAP (C.Roose)
P2VK.02. 462 Põhipill II 1.osa 3 EAP
P2VK.02.755 Lisapill II 1.osa 1 EAP (flööt/C.Mägi)
P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 1.osa 1 EAP (bass/M.Pajupuu)
P2VK.02.465 Ansambel II 1.osa 1,5 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.030 Arranžeerimine I 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (SÕ II aasta rühm)(H-K.Pai)
P2VK.02.761 Koorijuhtimine I 2.osa 3 EAP (P.Kährik, M.Aren)
P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm)(C.Roose)
kokku 28,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL II õppejõud:
A.Hirv - Jorma Toots
M.Vare - Jorma Toots
L.Lillestik - Jorma Toots
L.Saapar - Jorma Toots
A.Ruuder - Jorma Toots
K. Kuznetsov - Hedi-Kai Pai
Koorijuhtimise õppejõud:
A.Hirv - Mariell Aren
M.Vare - Mariell Aren
L.Lillestik - Pille Kährik
K. Kuznetsov - Celia Roose
L.Saapar - Pille Kährik
S.Jaanson - Mariell Aren
M.Raatma - Pille Kährik