I II III IV

SÜGIS'20

2. aasta
HVVK.12.001 Omakultuur 3 EAP (M.Arukask)
P2VK. 05 .371 Õppimine ja õpetamine 3 EAP (A.Grahv)
P2VK. 02 .648 Muusikateooria III 1.osa 1,5 EAP (M.Reimand)
P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 1.osa 1,5 EAP (C.Roose)
P2VK.02. 462 Põhipill II 1.osa 3 EAP (J.Toots, M.Loik)
P2VK.02.755 Lisapill II 1.osa 1 EAP (flööt/C.Mägi)
P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 1.osa 1 EAP (bass/M.Pajupuu)
P2VK.02.465 Ansambel II 1.osa 1,5 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.030 Arranžeerimine I 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.761 Koorijuhtimine I 1.osa 3 EAP (K.Ritsing, L.Toomsalu, M.Reimand)
P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 2 EAP (K.Ritsing) (PÕ ainekava)
P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm)(C.Roose)
kokku 26,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL II õppejõud:
K.L.Sepp - J.Toots
S.Saar - J.Toots
M.Kolk - J.Toots
S.Talv - J.Toots
Õ.Lees - M.Loik
M.Kant - M.Pajupuu
Koorijuhtimine I õppejõud:
K.L.Sepp - L.Toomsalu
S.Saar - L.Toomsalu
M.Kolk - L.Toomsalu
Õ.Lees - M.Reimand
S.Talv - K.Ritsing