I II III IV

SÜGIS'19

2. aasta
P2VK. 09 .012 Filosoofia/Esteetika I 3 EAP (I.Meos)
P2VK. 05 .371 Õppimine ja õpetamine 3 EAP (A.Grahv)
P2VK. 02 .648 Muusikateooria III 3 EAP (M.Reimand)
P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 1.osa 1,5 EAP (C.Roose)
P2VK.02. 462 Põhipill II 1.osa 3 EAP
P2VK.02.755 Lisapill II 1.osa 1 EAP (flööt/C.Mägi)
P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 1.osa 1 EAP (bass/M.Pajupuu)
P2VK.02.465 Ansambel II 1.osa 1,5 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.030 Arranžeerimine I 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.761 Koorijuhtimine I 2.osa 3 EAP (P.Kährik, M.Aren)
P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 1.osa 1 EAP (M.Aren)
P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm)(C.Roose)
kokku 27 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL II õppejõud:
A.Adamka - M.Mägi
M.Reinumäe - J.Toots
M.Kant - K.Steinbach
T.Tanilas - J.Toots
S.Kornel - M.Loik
A.Sammler - M.Loik
D.Aava - K.Steinbach
Koorijuhtimine I õppejõud:
A.Adamka - M.Aren
M.Reinumäe - M.Aren
M.Kant - M.Aren
S.Kornel - M.Aren
A.Sammler - M.Aren
T.Tanilas - C.Roose
D.Aava - P.Kährik