I II III IV

SÜGIS'19

1. aasta
P2VK. 09 .072 Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias 1 EAP
P2VK.09.001 Eeesti keele kirjalik eneseväljendus 3 EAP
HVVK.12.040 Kultuuri uurimise alused 3 EAP
P2VK. 02 .646 Muusikateooria I 3 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.515 Muusikaajalugu 3 EAP (K.Steinbach)
P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 1.osa 3 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 1.osa 1,5 EAP (J.Suits)
P2VK.02.057 Rütmika 1.osa 1,5 EAP (K.Joosep)
P2VK.02.461 Põhipill I 1.osa 3 EAP (K.Steinbach, J.Toots)
P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.459 Lisapill I 1.osa 1,5 EAP (A.Reier)
P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.464 Ansambel I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 1.osa 1,5 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.252 C. Orffi süsteemi alused 3 EAP (T.Jukk)
kokku 32,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL I õppejõud:
K.Denisov - J.Toots
K.L.Sepp - J.Toots
S.Saar - J.Toots
M.Kolk - J.Toots
S.Talv - J.Toots
Õ.Lees - K.Steinbach
Sügissemestri'19 sessi ajad:
1.õppenädal      05-07.sept
3. õppenädal     19-20.sept
5.õppenädal      03-05.okt
7.õppenädal      17-19.okt
9.õppenädal      31.okt-02.nov
11.õppenädal    14-16.nov
13.õppenädal    28-30.nov
15.õppenädal    12-14.dets
19.õppenädal    09-11.jaanuar 2020
21.õppenädal    23-25.jaanuar
sügissemestri arvestuslik lõpp 02.veebruar 2020
kevadsemestri ametlik algus 20.veebruar 2020
ÕIS ois.ut.ee
Moodle'i õpikeskkond
moodle.ut.ee
sisenemine ÕIS paroolidega
Muusikamaja ruumide broneerimine
ruumid.vka.ee
sisenemine ÕIS paroolidega
Õppekorralduslik info
tudengiteatmik.ut.ee