I II III IV

SÜGIS'20

1. aasta
P2VK. 09 .072 Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias 1 EAP
P2VK.09.001 Eesti keele kirjalik eneseväljendus 3 EAP
HVVK.12.040 Kultuuri uurimise alused 3 EAP
P2VK. 02 .646 Muusikateooria I 3 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.515 Muusikaajalugu 3 EAP (K.Steinbach)
P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 1.osa 3 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 1.osa 1,5 EAP (C.Mägi)
P2VK.02.057 Rütmika 1.osa 1,5 EAP (K.Joosep)
P2VK.02.461 Põhipill I 1.osa 3 EAP (K.Steinbach, J.Toots)
P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.459 Lisapill I 1.osa 1,5 EAP (A.Reier)
P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.464 Ansambel I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 1.osa 1,5 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.252 C. Orffi süsteemi alused 3 EAP (T.Jukk)
kokku 32,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL I õppejõud:
M.Illingworth - J.Toots
M.Kahu - M.Loik
R.Liis - J.Toots
S.Rannar - J.Toots
L.Sild - J.Tooots
J.Skobeleva - J.Toots
M.Valting - J.Toots
J.Voitehhovitš - M.Loik
Sügissemester '20 sessi ajad:
1.õppenädal      03-05.sept
3. õppenädal     17-19.sept
5.õppenädal      01-03.okt
7.õppenädal      15-17.okt
9.õppenädal      29.-31.okt
11.õppenädal    12-14.nov
13.õppenädal    26-28.nov
15.õppenädal    10-12.dets
19.õppenädal    07-09.jaanuar 2021
21.õppenädal    21-23.jaanuar
sügissemestri arvestuslik lõpp 31.jaanuar 2021
kevadsemestri ametlik algus 08.veebruar 2021
ÕIS ois.ut.ee
Moodle'i õpikeskkond
moodle.ut.ee
sisenemine ÕIS paroolidega
Muusikamaja ruumide broneerimine
ruumid.vka.ee
sisenemine ÕIS paroolidega
Õppekorralduslik info
https://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele