I II III IV

SÜGIS'18

1. aasta
P2VK. 09 .072 Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias 1 EAP
P2VK.09.001 Eesti keele kirjalik eneseväljendus 3 EAP (E.Rummel)
P2VK.09.006 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 3 EAP (K.Küttis)
P2VK. 02 .646 Muusikateooria I 3 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.515 Muusikaajalugu 3 EAP (K.Steinbach)
P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 1.osa 3 EAP (M.Pajupuu)
P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 1.osa 1,5 EAP (J.Suits)
P2VK.02.057 Rütmika 1.osa 1,5 EAP (K.Joosep)
P2VK.02.461 Põhipill I 1.osa 3 EAP (M.Mägi, K.Steinbach, J.Toots, T.Sulamanidze)
P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (SÕ I aasta rühm) (H-K.Pai)
P2VK.02.459 Lisapill I 1.osa 1,5 EAP (A.Reier)
P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.464 Ansambel I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 1.osa 1,5 EAP (M.Mägi)
P2VK.02.252 C. Orffi süsteemi alused 3 EAP (T.Jukk)
kokku 32,5 EAP
LISAINFO
PÕHIPILL I õppejõud:
A.Adamka - Marko Mägi
M.Reinumäe - Marko Mägi
M.Kant - Kadri Steinbach
T.Tanilas - Jorma Toots
S.Kornel - Jorma Toots
A.Sammler - Jorma Toots
L-A.Lohu - Jorma Toots
L.Kättmann - Themuri Sulamanidze
Sügissemestri'18 sessi ajad:
1.õppenädal      06-08.sept
3. õppenädal     20-22.sept
5.õppenädal      04-06.okt
7.õppenädal      18-20.okt
9.õppenädal      01-03.nov
11.õppenädal    15-17.nov
13.õppenädal    29.nov-01.dets
15.õppenädal    13-15.dets
19.õppenädal    10-12.jaanuar 2019
21.õppenädal    24-26.jaanuar
sügissemestri arvestuslik lõpp 03.veebruar 2019
kevadsemestri ametlik algus 11.veebruar 2019
ÕIS ois.ut.ee
Moodle'i õpikeskkond
moodle.ut.ee
sisenemine ÕIS paroolidega
Muusikamaja ruumide broneerimine
ruumid.vka.ee
sisenemine ÕIS paroolidega
Õppekorralduslik info
tudengiteatmik.ut.ee