I II III IV
PS: Vali menüüst kursus

SÜGIS'19

 1. aasta2. aasta3. aasta4. aasta
 P2VK. 09 .072 Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias 1 EAPP2VK. 09 .012 Filosoofia/Esteetika I 3 EAP (I.Meos)HVVK.12.044 Loovettevõtja baaskursus 2.osa 5 EAP HVVK.12.025 Ettevõtja baaskursuse praktika 2.osa 3 EAP
 P2VK.09.001 Eeesti keele kirjalik eneseväljendus 3 EAPP2VK. 05 .371 Õppimine ja õpetamine 3 EAP (A.Grahv)P2VK.09.022 Teadustöö metoodika praktikum 3 EAP 
 HVVK.12.040 Kultuuri uurimise alused 3 EAP P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP (saab ka kevadsemestril sooritada)P2VK.02.754 Põhipill IV 3 EAP
  P2VK. 02 .648 Muusikateooria III 3 EAP (M.Reimand) P2VK.02.756 Lisapill III 1.osa 1 EAP (H.Heinsoo)
 P2VK. 02 .646 Muusikateooria I 3 EAP (M.Mägi)P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 1.osa 1,5 EAP (C.Roose)P2VK.02.463 Põhipill III 1.osa 3 EAPP2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
 P2VK.02.515 Muusikaajalugu 3 EAP (K.Steinbach)P2VK.02. 462 Põhipill II 1.osa 3 EAPP2VK.02.467 Ansambel III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.758 Ansambel IV 3 EAP (M.Pajupuu)
 P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 1.osa 3 EAP (M.Pajupuu)P2VK.02.755 Lisapill II 1.osa 1 EAP (flööt/C.Mägi)P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 2.osa 1,5 EAP (M.Mägi)P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 2.osa 1,5 EAP
 P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 1.osa 1,5 EAP (J.Suits)P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 1.osa 1 EAP (bass/M.Pajupuu)P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
 P2VK.02.057 Rütmika 1.osa 1,5 EAP (K.Joosep)P2VK.02.465 Ansambel II 1.osa 1,5 EAP (M.Pajupuu)P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 2.osa 2 EAP (P.Kährik, M.Aren)P2VK.02.659 Vokaaldidaktika 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
 P2VK.02.461 Põhipill I 1.osa 3 EAP (K.Steinbach, J.Toots)P2VK.02.030 Arranžeerimine I 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 1.osa 1 EAP (M.Aren)P2VK.02.766 Loovmäng 3 EAP (PÕ ainekava) (A.Sööt)
 P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)P2VK.02.767 Erialapraktika II 3.osa 6 EAP (K.Liiva)
 P2VK.02.459 Lisapill I 1.osa 1,5 EAP (A.Reier)P2VK.02.761 Koorijuhtimine I 2.osa 3 EAP (P.Kährik, M.Aren)P2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) C.Roose 
 P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 1.osa 1 EAP (M.Aren)P2VK.02.767 Erialapraktika II 1.osa 3 EAP 
 P2VK.02.464 Ansambel I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)kokku 30,5 EAPVajalik võtta vabaaineid!
 P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 1.osa 1,5 EAP (M.Mägi)P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm)(C.Roose) kokku 25 EAP
 P2VK.02.252 C. Orffi süsteemi alused 3 EAP (T.Jukk)kokku 27 EAP P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP, kaitsmised 28.11 ning 19.12
 kokku 32,5 EAP   
  LISAINFO LISAINFO LISAINFO LISAINFO
 PÕHIPILL I õppejõud:PÕHIPILL II õppejõud: PÕHIPILL III õppejõud: PÕHIPILL IV õppejõud:
 K.Denisov - J.TootsA.Adamka - M.MägiA.Hirv - J.TootsK.Kallau - M.Talts
 K.L.Sepp - J.TootsM.Reinumäe - J.TootsM.Vare - J.TootsT.Taar - M.Talts
 S.Saar - J.TootsM.Kant - K.SteinbachL.Lillestik - J.TootsA.Linnamägi - T.Sulamanidze
 M.Kolk - J.TootsT.Tanilas - J.TootsM.Lazuraites - J.TootsK.Kikkas - H.Kirsimäe
 S.Talv - J.TootsS.Kornel - M.Loik  
 Õ.Lees - K.SteinbachA.Sammler - M.Loik  
  D.Aava - K.Steinbach Koorijuhtimine II õppejõud: Koorijuhtimine III õppejõud:
   Koorijuhtimine I õppejõud:A.Hirv - M.ArenK.Kallau - P.Kährik
  A.Adamka - M.ArenM.Vare - M.ArenT.Taar - B.Langeler
  M.Reinumäe - M.ArenL.Lillestik - P.KährikA.Linnamägi - M.Aren
 Sügissemestri'19 sessi ajad:M.Kant - M.Aren K.Kikkas - C.Roose
 1.õppenädal      05-07.septS.Kornel - M.Aren T.Mägi - M.Aren
 3. õppenädal     19-20.septA.Sammler - M.Aren  
 5.õppenädal      03-05.oktT.Tanilas - C.Roose  
 7.õppenädal      17-19.oktD.Aava - P.Kährik  
 9.õppenädal      31.okt-02.nov   
 11.õppenädal    14-16.nov   
 13.õppenädal    28-30.nov   
 15.õppenädal    12-14.dets   
 19.õppenädal    09-11.jaanuar 2020   
 21.õppenädal    23-25.jaanuar   
 sügissemestri arvestuslik lõpp 02.veebruar 2020   
 kevadsemestri ametlik algus 20.veebruar 2020   
 ÕIS ois.ut.ee   
 Moodle'i õpikeskkond   
 moodle.ut.ee   
 sisenemine ÕIS paroolidega   
 Muusikamaja ruumide broneerimine   
 ruumid.vka.ee   
 sisenemine ÕIS paroolidega   
 Õppekorralduslik info   
 tudengiteatmik.ut.ee