I II III IV
PS: Vali menüüst kursus

SÜGIS'18

 1. aasta2. aasta3. aasta4. aasta
 P2VK. 09 .072 Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias 1 EAPP2VK. 09 .012 Filosoofia/Esteetika I 3 EAP MJCV.00.033 Loovettevõtja baaskursus 2.osa 5 EAP HVVK.12.008 Loovettevõtja reflektiivkursus 2 EAP
 P2VK.09.001 Eesti keele kirjalik eneseväljendus 3 EAP (E.Rummel)   
 P2VK.09.006 Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia 3 EAP (K.Küttis)P2VK. 05 .371 Õppimine ja õpetamine 3 EAP P2VK.09.022 Teadustöö metoodika praktikum 3 EAP 
  P2VK.05.377 Hariduslikud erivajadused 4 EAP (L.Õunapuu)P2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP  
 P2VK. 02 .646 Muusikateooria I 3 EAP (M.Mägi)   
 P2VK.02.515 Muusikaajalugu 3 EAP (K.Steinbach)P2VK. 02 .649 Muusikateooria IV 1.osa 1,5 EAP (M.Reimand)P2VK.05.377 Hariduslikud erivajadused 4 EAP (L.Õunapuu)P2VK.02.754 Põhipill IV 3 EAP
 P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 1.osa 3 EAP (M.Pajupuu)P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 1.osa 1,5 EAP (C.Roose) P2VK.02.756 Lisapill III 1.osa 1 EAP (M.Talts)
 P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 1.osa 1,5 EAP (J.Suits)P2VK.02. 462 Põhipill II 1.osa 3 EAPP2VK.02.463 Põhipill III 1.osa 3 EAPP2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
 P2VK.02.057 Rütmika 1.osa 1,5 EAP (K.Joosep)P2VK.02.755 Lisapill II 1.osa 1 EAP (flööt/C.Mägi)P2VK.02.467 Ansambel III 1.osa 1,5 EAP (M.Talts)P2VK.02.758 Ansambel IV 3 EAP (M.Talts)
 P2VK.02.461 Põhipill I 1.osa 3 EAP (M.Mägi, K.Steinbach, J.Toots, T.Sulamanidze)P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 1.osa 1 EAP (bass/M.Pajupuu)P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 2.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 2.osa 1,5 EAP (P.Kährik, M.Aren)
 P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (SÕ I aasta rühm) (H-K.Pai)P2VK.02.465 Ansambel II 1.osa 1,5 EAP (M.Pajupuu)P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
 P2VK.02.459 Lisapill I 1.osa 1,5 EAP (A.Reier)P2VK.02.030 Arranžeerimine I 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 2.osa 2 EAP (P.Kährik, M.Aren)P2VK.02.659 Vokaaldidaktika 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)
 P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (SÕ II aasta rühm)(H-K.Pai)P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)P2VK.02.766 Loovmäng 3 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) (A.Sööt)
 P2VK.02.464 Ansambel I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.761 Koorijuhtimine I 2.osa 3 EAP (P.Kährik, M.Aren)P2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) C.RooseP2VK.02.760 Erialapraktika 4.osa 3 EAP (K.Liiva)
 P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 1.osa 1,5 EAP (M.Mägi)P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.767 Erialapraktika II 1.osa 3 EAPP2VK.02.767 Erialapraktika II 3.osa 6 EAP (K.Liiva)
 P2VK.02.252 C. Orffi süsteemi alused 3 EAP (T.Jukk)P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm)(C.Roose)  
    Vajalik võtta vabaaineid!
 kokku 32,5 EAPkokku 28,5 EAPkokku 33,5 EAPkokku 27 EAP
  LISAINFO LISAINFO LISAINFO LISAINFO
 PÕHIPILL I õppejõud:PÕHIPILL II õppejõud: PÕHIPILL III õppejõud: PÕHIPILL IV õppejõud:
 A.Adamka - Marko MägiA.Hirv - Jorma TootsK.Kallau - Mihkel Pajupuu, (Marek Talts)N.Lepiste - J.Toots
 M.Reinumäe - Marko MägiM.Vare - Jorma TootsT.Taar - K.SteinbachM.Jalajas - H.Kirsimäe
 M.Kant - Kadri SteinbachL.Lillestik - Jorma TootsA.Linnamägi - T.SulamanidzeK.Oolo - J.Toots
 T.Tanilas - Jorma TootsL.Saapar - Jorma TootsK.Kikkas - H.KirsimäeL.Lugu - H-K.Pai
 S.Kornel - Jorma TootsA.Ruuder - Jorma Toots M.Seer - J.Toots
 A.Sammler - Jorma TootsK. Kuznetsov - Hedi-Kai Pai S-J.Lump - M.Loik
 L-A.Lohu - Jorma Toots Koorijuhtimise õppejõud: Koorijuhtimise õppejõud: Koorijuhtimise õppejõud:
 L.Kättmann - Themuri SulamanidzeA.Hirv - Mariell ArenK.Kallau - P.KährikN.Lepiste - Mariell Aren
  M.Vare - Mariell ArenT.Taar - B.LangelerM.Jalajas - Mariell Aren
  L.Lillestik - Pille KährikA.Linnamägi - Mariell ArenL.Lugu - Mariell Aren
 Sügissemestri'18 sessi ajad:K. Kuznetsov - Celia RooseK.Kikkas - C.RooseS-J.Lump - P.Kährik
 1.õppenädal      06-08.sept  K.Oolo - P.Kährik
 3. õppenädal     20-22.septL.Saapar - Pille Kährik  
 5.õppenädal      04-06.oktS.Jaanson - Mariell Aren  
 7.õppenädal      18-20.oktM.Raatma - Pille Kährik  
 9.õppenädal      01-03.nov   
 11.õppenädal    15-17.nov   
 13.õppenädal    29.nov-01.dets   
 15.õppenädal    13-15.dets   
 19.õppenädal    10-12.jaanuar 2019   
 21.õppenädal    24-26.jaanuar   
 sügissemestri arvestuslik lõpp 03.veebruar 2019   
 kevadsemestri ametlik algus 11.veebruar 2019   
 ÕIS ois.ut.ee   
 Moodle'i õpikeskkond   
 moodle.ut.ee   
 sisenemine ÕIS paroolidega   
 Muusikamaja ruumide broneerimine   
 ruumid.vka.ee   
 sisenemine ÕIS paroolidega   
 Õppekorralduslik info   
 tudengiteatmik.ut.ee