I II III IV
PS: Vali menüüst kursus

SÜGIS'20

 1. aasta2. aasta3. aasta4. aasta
 P2VK. 09 .072 Sissejuhatus õpingutesse kultuuriakadeemias 1 EAPHVVK.12.001 Omakultuur 3 EAP (M.Arukask)HVVK.12.044 Loovettevõtja baaskursus 2.osa 3 EAP HVVK.12.025 Ettevõtja baaskursuse praktika 2.osa 3 EAP
 P2VK.09.001 Eesti keele kirjalik eneseväljendus 3 EAPP2VK. 05 .371 Õppimine ja õpetamine 3 EAP (A.Grahv)P2VK.09.022 Teadustöö metoodika praktikum 3 EAP (M.Remmik) 
 HVVK.12.040 Kultuuri uurimise alused 3 EAP P2VK.05.377 Hariduslikud erivajadused 4 EAP (L.Õunapuu)P2VK.02.754 Põhipill IV 3 EAP
  P2VK. 02 .648 Muusikateooria III 1.osa 1,5 EAP (M.Reimand) P2VK.02.756 Lisapill III 1.osa 1 EAP (H.Heinsoo)
 P2VK. 02 .646 Muusikateooria I 3 EAP (M.Mägi)P2VK.02.662 Eesti pärimusmuusika II 1.osa 1,5 EAP (C.Roose)P2VK.02.463 Põhipill III 1.osa 3 EAPP2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)
 P2VK.02.515 Muusikaajalugu 3 EAP (K.Steinbach)P2VK.02. 462 Põhipill II 1.osa 3 EAP (J.Toots, M.Loik)P2VK.02.467 Ansambel III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.758 Ansambel IV 3 EAP (M.Pajupuu)
 P2VK.02.650 Muusikatehnoloogia alused 1.osa 3 EAP (M.Pajupuu)P2VK.02.755 Lisapill II 1.osa 1 EAP (flööt/C.Mägi)P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 2.osa 1,5 EAP (M.Mägi)P2VK.02.565 Koorijuhtimine III 2.osa 1,5 EAP (P.Kährik, K.Rirtsing)
 P2VK.02.661 Eesti pärimusmuusika I 1.osa 1,5 EAP (C.Mägi)P2VK.02.757 Rütmimuusika instrument 1.osa 1 EAP (bass/M.Pajupuu)P2VK.02.518 Praktiline harmoniseerimine klaveril III 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.764 Laul ja hääleseade IV 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)
 P2VK.02.057 Rütmika 1.osa 1,5 EAP (K.Joosep)P2VK.02.465 Ansambel II 1.osa 1,5 EAP (M.Pajupuu)HVVK.02.031 Ansamblitöö I 2.osa 2 EAP (C.Roose) ( neile, kes ei ole valinud koorijuhtimist )P2VK.02.659 Vokaaldidaktika 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai) (PÕ ainekava)
 P2VK.02.461 Põhipill I 1.osa 3 EAP (K.Steinbach, J.Toots)P2VK.02.030 Arranžeerimine I 1.osa 1,5 EAP (T.Sulamanidze)P2VK.02.762 Koorijuhtimine II 2.osa 2 EAP (P.Kährik, M.Ritsing)P2VK.02.766 Loovmäng 3 EAP (PÕ ainekava) (A.Sööt)
 P2VK.02.341 Praktiline harmoniseerimine klaveril 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.045 Praktiline harmoniseerimine klaveril II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.363 Laul ja hääleseade III 1.osa 1,5 EAP (L.Saar)P2VK.02.767 Erialapraktika II 3.osa 6 EAP (K.Liiva)
 P2VK.02.459 Lisapill I 1.osa 1,5 EAP (A.Reier)P2VK.02.761 Koorijuhtimine I 1.osa 3 EAP (K.Ritsing, L.Toomsalu, M.Reimand)P2VK.02.765 Rahvalaulu õpetamise didaktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm) C.Roose 
 P2VK.02.068 Laul ja hääleseade I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.763 Kooritöö didaktika 2 EAP (K.Ritsing) (PÕ ainekava)P2VK.02.767 Erialapraktika II 1.osa 3 EAPP2VK.09.015 Seminaritöö 6 EAP
 P2VK.02.464 Ansambel I 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai)P2VK.02.362 Laul ja hääleseade II 1.osa 1,5 EAP (H-K.Pai) Vajalik võtta vabaaineid!
 P2VK.02.458 Improvisatsiooni alused I 1.osa 1,5 EAP (M.Mägi)P2VK.02.491 Pärimustantsu praktika 1.osa 1,5 EAP (PÕ ainekava, SÕ rühm)(C.Roose)kokku 25,5 EAPkokku 25 EAP
 P2VK.02.252 C. Orffi süsteemi alused 3 EAP (T.Jukk)kokku 26,5 EAP  
 kokku 32,5 EAP   
  LISAINFO LISAINFO LISAINFO LISAINFO
 PÕHIPILL I õppejõud:PÕHIPILL II õppejõud: PÕHIPILL III õppejõud: PÕHIPILL IV õppejõud:
 M.Illingworth - J.TootsK.L.Sepp - J.TootsA.Adamka - J.TootsM.Vare - T.Sulamanidze
 M.Kahu - M.LoikS.Saar - J.TootsM.Reinumäe - H-K.PaiL.Lillestik - J.Toots
 R.Liis - J.TootsM.Kolk - J.TootsT.Tanilas - T.SulamanidzeN.Lepiste-Rannaveer - J.Toots
 S.Rannar - J.TootsS.Talv - J.TootsA.Sammler - M.Loik 
 L.Sild - J.ToootsÕ.Lees - M.LoikK.Kuznetsov - H-K.Pai 
 J.Skobeleva - J.TootsM.Kant - M.PajupuuA.Hirv - J.Toots  
 M.Valting - J.Toots  Koorijuhtimine II õppejõud: Koorijuhtimine III õppejõud:
 J.Voitehhovitš - M.Loik Koorijuhtimine I õppejõud:M.Reinumäe - K.RitsingM.Vare - K.Ritsing
  K.L.Sepp - L.ToomsaluA.Hirv - K.RitsingL.Lillestik - P.Kährik
  S.Saar - L.Toomsalu N.Lepiste-Rannaveer - K.Ritsing
 Sügissemester '20 sessi ajad:M.Kolk - L.Toomsalu M.R.Lillepa - P.Kährik
 1.õppenädal      03-05.septÕ.Lees - M.Reimand  
 3. õppenädal     17-19.septS.Talv - K.Ritsing  
 5.õppenädal      01-03.okt   
 7.õppenädal      15-17.okt   
 9.õppenädal      29.-31.okt   
 11.õppenädal    12-14.nov   
 13.õppenädal    26-28.nov   
 15.õppenädal    10-12.dets   
 19.õppenädal    07-09.jaanuar 2021   
 21.õppenädal    21-23.jaanuar   
 sügissemestri arvestuslik lõpp 31.jaanuar 2021   
 kevadsemestri ametlik algus 08.veebruar 2021   
 ÕIS ois.ut.ee   
 Moodle'i õpikeskkond   
 moodle.ut.ee   
 sisenemine ÕIS paroolidega   
 Muusikamaja ruumide broneerimine   
 ruumid.vka.ee   
 sisenemine ÕIS paroolidega   
 Õppekorralduslik info   
 https://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele