KHT II KHT III KHT IV KHT I SÕ KHT II SÕ KHT III SÕ KHT IV SÕ
PS: Vali menüüst kursus

23.11-29.11 (13)

KHT II KHT III KHT IV KHT I SÕ KHT II SÕ KHT III SÕ KHT IV SÕ
esmaspäev
23.11.2020
23.11.2020
       
       
       
       
       
       
       
teisipäev
24.11.2020
24.11.2020
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
       
       
       
       
       
       
       
kolmapäev
25.11.2020
25.11.2020
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
       
   25.11-28.11 Loovus- ja tegevusõppe   
10.30-14.00 Loovtants- ja mäng10.30-18.00 Osalusteater: 1. RÜHM: 10.30-14.00 Rahvalik alused / P. Eit/ S. Drõgin /10.30-14.00 Loovtants- ja mäng10.30-18.00 Osalusteater: 1. RÜHM: 10.30-14.00 Rahvalik
A. Sööt/ foorumteaterseltskonnatants / P. Bobkov/  A. Sööt/ foorumteaterseltskonnatants / P. Bobkov/
1. rühmK. Nielsen/ distantsõpe väljasõit 9.151. rühmK. Nielsen/ distantsõpeedasi lükatud
edasi lükatud edasi lükatud - info täpsustamisel edasi lükatud  
 25.11-28.11 SKK loomine 1. osa2. RÜHM: 14.00-17.45 Rahvalik   25.11-28.11 SKK loomine 1. osa2. RÜHM: 14.00-17.45 Rahvalik
15.10-18.10 Eneseväljendus ja P. Eit/ S. Drõginseltskonnatants / P. Bobkov/ edasi lükatud P. Eit/ S. Drõginseltskonnatants / P. Bobkov/
improvisatsioonväljasõit 9.15   väljasõit 9.15 
S. Soro/ info aine õppejõult edasi lükatud - info täpsustamisel   edasi lükatud
     edasi lükatud 
 edasi lükatud     
neljapäev
26.11.2020
26.11.2020
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
       
10.30-14.00 Eneseväljendus ja 10.30-14.00 Osalusteater 25.11-28.11 Loovus- ja tegevusõppe10.30-14.00 Eneseväljendus ja 10.30-14.00 Osalusteater 
improvisatsioonK. Nielsen/ distantsõpe10.30-14.00 Rahvalik seltskonna-alused / P. Eit/ S. Drõgin /improvisatsioonK. Nielsen/ distantsõpe10.30-14.00 Rahvalik seltskonna-
S. Soro/ distantsõpe14.15-18.00 Draamaõppe prtants / P. Bobkov/ S. Soro/ distantsõpe14.15-18.00 Draamaõppe prtants / P. Bobkov/
 K. Nielsen/ distantsõpe väljasõit K. Nielsen/ distantsõpe 
  edasi lükatud - info täpsustamisel   edasi lükatud
    14.15-18.00 Elamuspedagoogika  
 25.11-28.11 SKK loomine 1. osa14.15-18.00 Hj professionaalsuseedasi lükatudI. Männamaa25.11-28.11 SKK loomine 1. osa14.15-18.00 Hj professionaalsuse
 P. Eit/ S. Drõginkujundamine  P. Eit/ S. Drõginkujundamine
 väljasõitK. Salumäe/ 319 distantsõpeväljasõitK. Salumäe
  Kontakt + distantsõpe: BBB moodles   distantsõpe
 edasi lükatud   edasi lükatud 
       
reede
27.11.2020
27.11.2020
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
9.00-12.30 Eneseväljendus ja       
improvisatsioon 10.15-14.00 Mudeldusmängu25.11-28.11 Loovus- ja tegevusõppe9.00-12.30 Eneseväljendus ja  10.15-14.00 Mudeldusmängu
distantsõpe25.11-28.11 SKK loomine 1. osametoodika /I. Männamaaalused / P. Eit/ S. Drõgin /improvisatsioon25.11-28.11 SKK loomine 1. osametoodika /I. Männamaa
13.00-16.30 Loovtants- ja mängP. Eit/ S. Drõgindistantsõpe  P. Eit/ S. Drõgindistantsõpe
A. Sööt/väljasõit10.15-14.00 Muusikaõpetusväljasõitdistantsõpeväljasõit10.15-14.00 Muusikaõpetus
2. rühm K. Salumäe 13.00-16.30 Loovtants- ja mäng K. Salumäe
edasi lükatud distantsõpe A. Sööt/ 018 distantsõpe
  14.15-18.00 Andragoogikaedasi lükatud2. rühm 14.15-18.00 Andragoogika
 edasi lükatudA. Grahv edasi lükatudedasi lükatudA. Grahv
  distantsõpe   distantsõpe
       
       
laupäev
28.11.2020
28.11.2020
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
 25.11-28.11 SKK loomine 1. osa 25.11-28.11 Loovus- ja tegevusõppe 25.11-28.11 SKK loomine 1. osa 
 P. Eit/ S. Drõgin10.15-14.00 Hj professionaalsusealused / P. Eit/ S. Drõgin / P. Eit/ S. Drõgin10.15-14.00 Hj professionaalsuse
 Viljandis kl 18.00kujundamine  Viljandis kl 18.00kujundamine
  K. Salumäe/väljasõit  K. Salumäe
  distantsõpe   distantsõpe
 edasi lükatud edasi lükatud edasi lükatud