KHT II KHT III KHT IV KHT I SÕ KHT II SÕ KHT III SÕ KHT IV SÕ
PS: Vali menüüst kursus

12.-18.04 (33)

KHT II KHT III KHT IV KHT I SÕ KHT II SÕ KHT III SÕ KHT IV SÕ
esmaspäev
12.04.2021
12.04.2021
  Huvijuhi ja noorsootöö    Huvijuhi ja noorsootöö
  praktika   praktika
  praktikamapi esitamine   praktikamapi esitamine
       
       
       
       
       
teisipäev
13.04.2021
13.04.2021
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
       
       
       
       
       
       
       
kolmapäev
14.04.2021
14.04.2021
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
       
9.30-13.00 Eneseväljenduse      
praktikum / S. Soro/ e-õpe      
       
 14.15-17.45 Karjääriõpe     
 ja karjääriteenuste     
 korraldamine     
 Ü. Roomets/ e-õpe     
       
       
neljapäev
15.04.2021
15.04.2021
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
       
10.30-14.00 LH ja ökoloogia10.30-17.00 Ettevõtja 10.30-16.00 Laagritöö10.30-14.00 LH ja ökoloogia10.30-17.00 Ettevõtja 
Pire Eit/ e-õpebaaskursuse pr 1-2 P. Eit/ e-õpePire Eit/ e-õpebaaskursuse pr 1-2 
 J-M. Kõlar/ K. Lukka   J-M. Kõlar/ K. Lukka 
     arvestus 
14.15-17.45 Loovuse    14.15-17.45 Loovuse   
psühholoogia / I. Männamaa   psühholoogia / I. Männamaa  
e-õpe  16.15-19.45 NT alusede-õpe  
   L. Araste/ e-õpe   
18.15-19.45 MK ühiskond ja    18.15-19.45 MK ühiskond ja   
identit. Eestis /A. Komsaare   identit. Eestis /A. Komsaare  
       
reede
16.04.2021
16.04.2021
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
 8.30-10.00 Kultuuri- 08.30-13.45 Loovus- ja  8.30-10.00 Kultuuri- 
 semiootika /M. Kaevats TÕ alused / K. Salumäe/ e-õpe semiootika /M. Kaevats 
10.15-14.00 LH ja ökoloogia10.15-17.00 Ettevõtja  10.15-14.00 LH ja ökoloogia10.15-14.00 TÕ praktika 2. osa 
p. Eit/ e-õpebaaskursuse pr 1-2  p. Eit/ e-õpeI. Männamaa/  
Loovusõppe suundJ-M. Kõlar/ K. Lukka  Loovusõppe suund  
 arvestus 3. rühma a 2 akad tundi   
14.15-17.45 Köietöö  14.15-17.45 Kool hj14.15-18.15 Kogukonnatöö  
S. Drõgin/ e-õpe  töökeskkonnanaalused 1. osa   
   Ü. Roomets/ e-õpeL. Araste/ e-õpe  
18.15-19.45 MK ühiskond ja 17.15-19.45 Üldpädevuste 18.00-19.45 Õppimine ja õpetamine18.15-19.45 MK ühiskond ja 17.15-19.45 Üldpädevuste 
identit. Eestis /A. Komsaarearendamine õppe- ja  A. Grahv/ e-õpeidentit. Eestis /A. Komsaarearendamine õppe- ja  
 kasvatustöös / A. Kährik/ e-õpe   kasvatustöös / A. Kährik/ 214 
laupäev
17.04.2021
17.04.2021
KHT 2KHT 3KHT 4KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
   08.30-12.00 Isiksuse- ja   
10.15-14.00 LH ja ökoloogia  sotsiaalpsühholoogia9.00-11.00 LH praktika09.00-12.30 Karjääriõpe 
p. Eit/ e-õpe  K. Küttis/e-õpeP. Eit/ ei toimuja karjääriteenuste 
seiklusõppe suund   10.15-14.00 LH ja ökoloogiakorraldamine 
   12.15-16.45 Kult vahp. Eit/ e-õpeÜ. Roomets/ 319 
13.00-16.30 Eneseväljenduse  kommunikatsioonseiklusõppe suund12.45-16.00 SK turvalisus 
praktikum / S. Soro/   A. Komsaare/ e-õpe P. Eit/  
    15.00-18.45 Köietöö  
   17.00-19.15 Eesti kultuuriluguS. Drõgin/ e-õpe  
17.00-18.45 LH praktika  T. Männiste/ e-õpe   
P. Eit/   13.00-16.30 Eneseväljenduse  
    praktikum / S. Soro/ e-õpe  
       
KHT 2KHT 3KHT 4