HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I SÕ HJ II SÕ HJ III SÕ HJ IV SÕ
PS: Vali menüüst kursus

20.-26.01 (21)

HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I SÕ HJ II SÕ HJ III SÕ HJ IV SÕ
esmaspäev
20.01.2020
20.01.2020
        
        
        
        
        
        
        
teisipäev
21.01.2020
21.01.2020
HJ IHJ IIHJ IIIHJ IVKHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
        
        
        
        
        
        
        
kolmapäev
22.01.2020
22.01.2020
HJ IHJ IIHJ IIIHJ IVKHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
        
        
        
        
        
        
        
neljapäev
23.01.2020
23.01.2020
HJ IHJ IIHJ IIIHJ IVKHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
     10.30-14.00 Eneseväljendus ja  
     improvisatsioon / S. Soro/202  
 10.15-14.00 Laua- ja rollimängud 110.15-12.00 Loovettevõtja Seminaritööde järelkaitsmine  10.15-12.00 Loovettevõtja Seminaritööde järelkaitsmine
 M. Novoseltsev/ 122baaskursus 2. osa / M. Bristol/ 214/ a 2  10.15-14.00 Laua- ja rollimängud 1baaskursus 2. osa / M. Bristol/ 214/ a 2 
  dr pratkika kollokvium  M. Novoseltsev/ 122dr pratkika kollokvium12.15-13.45 Ettevõtja
       baaskursuse praktika 2. osa / 214
 14.15-18.00 Laua- ja rollimängud 214.15-18.00 Laua- ja rollimängud 214.15-18.00 TÕ praktika 3. osa 14.15-18.00 Laua- ja rollimängud 214.15-18.00 Laua- ja rollimängud 214.15-18.00 TÕ praktika 3. osa
 E. Mätas/ 122E. Mätas/ 122P. Eit/ 202 E. Mätas/ 122E. Mätas/ 122P. Eit/ 202
        
 18.00-19.30 Õppimine ja õpetamine   18.00-19.30 Õppimine ja õpetamine  
 korduseksam/ moodle   korduseksam/ moodle  
   Mudeldusmängu metoodika   Mudeldusmängu metoodika
   eksam moodles   eksam moodles
reede
24.01.2020
24.01.2020
HJ IHJ IIHJ IIIHJ IVKHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
8.30-10.00 Eesti keele kirjalik   8.30-10.00 Eesti keele kirjalik   
eneseväljendu s/ E. Rummel/ 212   eneseväljendu s/ E. Rummel/ 212   
10.00-11.00 Kultuuri uurimise alused 10.15-18.00 Kogukonnatöö10.15-18.00 Andragoogika 10.15-14.00 Mitmekultuuriline10.15-18.00 Kogukonnatöö10.15-18.00 Andragoogika
1. eksam moodles/ 217 alused 2. osa /L. Araste/ 319A. Grahv/ 128 ühiskond Eestis / A. Komsaare/202alused 2. osa /L. Araste/ 319A. Grahv/ 128
        
     14.15-18.00 Riskikäitumise ennetus  
     A. Kährik/ 212  
        
        
     Kultuuri uurimise alused   
    eksam moodles 22.00-23.59   
laupäev
25.01.2020
25.01.2020
HJ IHJ IIHJ III KHT I SÕKHT II SÕKHT III SÕKHT IV SÕ
        
     10.15-14.00 Eneseväljendus ja10.15-14.00 Suhtlemine ja tagasiside 
     improvisatsioon / S. Soro/ 128haridusorganisatsiooni s/ A. Komsaare 
      202 
      2. eksamiaeg