HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I AÜ HJ II AÜ HJ III AÜ HJ IV AÜ
PS: Vali menüüst kursus

11.-17.02 (24)

HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I AÜ HJ II AÜ HJ III AÜ HJ IV AÜ
esmaspäev
11.02.2019
11.02.2019
        
   11.02-05.04.2019     
   Pedagoogiline praktika    
        
14.15-18.00 Võrdlev kultuurilugu       
muusikas II/ P. Volkonski/ 214       
        
        
        
teisipäev
12.02.2019
12.02.2019
8.30-12.00 Kultuuridevaheline       
kommunikatsioon / A. Männiste/ 2149.00-12.00 Teadus- ja loometöö 11.02-05.04.2019     
 metodoloogia / L. Õunapuu/ 212 Pedagoogiline praktika    
12.15-16.00 Kool huvijuhi12.00-13.00 Eneseväljenduse praktikum      
töökeskkonnana / Ü. Roomets/ 204S. Soro/ 128      
 14.14-16.00 Loovtegevus 2. osa      
 R. Talimaa/ 321      
        
        
        
kolmapäev
13.02.2019
13.02.2019
        
   11.02-05.04.2019     
10.15-14.00 Noorsootöö alused  Pedagoogiline praktika    
L. Araste/ 320       
        
14.15-18.00 Eesti kultuurilugu       
kultuurilugu / T. Männiste       
204       
        
        
neljapäev
14.02.2019
14.02.2019
        
  10.15-13.00 Ettevõtja baaskursuse11.02-05.04.2019   10.15-13.00 Ettevõtja baaskursuse11.02-05.04.2019
10.15-14.00 Omakultuur10.15-14.00 Noorte- ja huviala-praktika /A. Matsin, M. BristolPedagoogiline praktika10.15-14.00 Eesti kultuurilugu10.15-14.00 Noorte- ja huviala-praktika /A. Matsin, M. BristolPedagoogiline praktika
M. Arukask/ Pärimusmuusika Aitühendused huvjuhi töövaldkonnanaPärimusmuusika Ait T. Männiste/202ühendused huvjuhi töövaldkonnanaPärimusmuusika Ait 
 K. Salumäe/ 319   K. Salumäe/ 319  
14.15-19.00 Arengupsühholoogia14.15-18.00 Ruumikujundus14.15-18.00 Seikluskasvatusliku 14.15-18.00 Kool huvijuhi14.15-18.00 Ruumikujundus14.15-18.00 Seikluskasvatusliku 
K. Küttis/ 212K. Tool/ 319keskkonna loomine 2. osa töökeskkonnana / Ü. Roomets/ 202K. Tool/ 319keskkonna loomine 2. osa 
 1. + 2. rühmS. Drõgin/ 322  1. + 2. rühmS. Drõgin/ 322 
        
        
reede
15.02.2019
15.02.2019
 8.30-14.00 Loodusharidus   8.30-14.00 Loodusharidus  
 ja ökoloogia / P. Eit/ 3229.00-10.30 Loovtegevuste juhendamise11.02-05.04.2019  ja ökoloogia / P. Eit/ 3229.00-10.30 Loovtegevuste juhendamise11.02-05.04.2019
  praktika II / Ü. Roomets/ 319Pedagoogiline praktika10.15-14.00 Omakultuur praktika II / Ü. Roomets/ 319Pedagoogiline praktika
 14.15-18.00 Mängu teooriad ja  M. Arukask/ 21214.15-18.00 Mängu teooriad ja  
 ajalug u/ I. Männamaa/ 212   ajalug u/ I. Männamaa/ 212  
    14.15-18.00 Kultuuridevaheline9.45-12.00 Loovtegevus 2. osa:   
    kommunikatsioon / A. Männistevisuaalne kompositsioon / K. Smitt/ 321  
    21412.15-14.00 Eneseväljenduse  
 14.15-18.00 Loovtegevus 2. osa:   praktikum / S. Soro/ 202  
 loovmuusika / K. Salumäe/ 319   14.15-18.00 Loovtegevus 2. osa:  
     loovmuusika / K. Salumäe/ 319  
        
    9.00-17.00 Arengupsühholoogia  11.02-05.04.2019
     10.15-14.00 Vanemaharidus10.15-14.00 VanemaharidusPedagoogiline praktika
    K. Küttis/ 214I. Kraav/ 319I. Kraav/ 319