HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I AÜ HJ II AÜ HJ III AÜ HJ IV AÜ
PS: Vali menüüst kursus

03.-09.09 (1)

HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I AÜ HJ II AÜ HJ III AÜ HJ IV AÜ
esmaspäev
03.09.2018
03.09.2018
        
        
12.00 Õppeaasta avapalvus       
Jaani kirik       
13.00 Õppeaasta avaaktus       
Sakala keskus       
15.00 -16.00 Osakonna infotund       
202       
        
        
teisipäev
04.09.2018
04.09.2018
        
10.15-11.15 Sissejuhatus        
kultuuriakadeemiasse /direktor       
Must saal11.00-12.30 Viha valitsemine      
11.30-12.15 Sissejuhatus S. Drõgin/ 319 12.15-16.00 Rahvalik     
üliõpilasellu /üliõpilasesindus13.15-14.45 Loovkirjutamine seltskonnatants / P. Bobkov/ 018    
Must saalK. Pihlak/ 204      
15.00-16.00 Õppekorralduse       
infotund /A. Grahv/ 217       
16.00-17.00 Tuutoritund /G. Kiisk/ 204       
        
kolmapäev
05.09.2018
05.09.2018
        
    KTM 06.09   
10.15-13.00 Sissejuhatus 10.30-14.00 Pärimuskultuur 10.15-14.00 Õpetaja identiteet11.00-12.30 Avaaktus   
õpingutesse kultuuriakadeemiastänapäeva ühiskonnas ja juhtimine / A. Kährik    
Must saalE. Lukka-Jegikjan/ 122 20412.30-14.15 Õppehoonete   
13.30-14.30 Programmijuhi   tutvustus   
infotund / K. Salumäe/ 319   14.30-15.30 IT tutvustus / 214   
15.15-16.15 Raamatukogu   15.45-17.00 Infotund   
infosüsteemid / 217   Viirpalu/ Grahv   
    128   
    17.00-18.00 Raamatukogu   
    infosüsteemid / 217   
        
neljapäev
06.09.2018
06.09.2018
8.30-10.00 Eesti keele kirjalik       
eneseväljendus / E. Rummel/ 214       
 10.15-14.00 Õppimine ja õpetamine10.15-14.00 Kogukonnatöö alused10.15-14.00 TÕ praktika 3. osa  10.15-14.00 Kogukonnatöö alused10.15-14.00 TÕ praktika 3. osa
 A. Grahv/ 1282. osa / L. Araste/A. MännisteP. Eit/ 32011.00-12.30 Avaaktus 2. osa / L. Araste/A. MännisteP. Eit/ 320
12.30-13.30 IT tutvustus 319   319 
214   12.30-14.15 Raamatukogu    
 14.15-16.00 Filosoofia/Esteetika I14.15-18.00 Seikluskasvatusliku 13.15-16.15 Ruumikujundusinfosüsteemid14.30-18.00 Loovkirjutamine14.15-18.00 Seikluskasvatusliku 13.15-16.15 Ruumikujundus
 I. Meos/ Pärimusmuusika Aitkeskkonna loomine 1. osaK. Tool/ 32114.30-15.30 IT tutvustus / 214K. Pihlak/ 319keskkonna loomine 1. osaK. Tool/ 321
16.15-19.45 Isiksuse- ja sotsiaal- P. Eit/ 204 15.30-16.30 Programmijuhi P. Eit/ 204 
psühholoogia /K. Küttis   infotund / K. Salumäe/ 21414.15-18.00 Laua- ja rollimängud  
Pärimusmuusika Ait    1. osa /M. Novoseltsev/122 14.15-18.00 Laua- ja rollimängud
       1. osa /M. Novoseltsev/122
        
reede
07.09.2018
07.09.2018
        
      9.00-12.30 Karjääriõpe ja karjääri- 
 10.15-14.00 Elamuspedagoogika  10.15-12.00 Kultuurhariduse10.15-14.00 Elamuspedagoogikateenuste korraldamine 
 I. Männamaa/ 204  vaatluspraktika /P. Aus/ 214I. Männamaa/ 204Ü. Roomets/ 319 
  13.00-14.30 Loovtegevuste  12.15-13.30 Õppekorralduse   
 10.15-18.00 Eneseväljendus jajuhendamise praktika / Ü. Roomets/ 319 infotund / 21710.15-18.00 Eneseväljendus ja13.00-14.30 Loovtegevuste  
14.00-15.00 Moolde /214improvisatsioon14.15-18.00 Seikluskasvatusliku 13.15-16.15 Ruumikujundus improvisatsioonjuhendamise praktika / Ü. Roomets/ 31913.15-16.15 Ruumikujundus
 S. Soro/ 128keskkonna loomine 1. osaK. Tool/ 32115.00-16.00 Moolde /214S. Soro/ 12814.15-18.00 Seikluskasvatusliku K. Tool/ 321
  S. Drõgin/ 202   keskkonna loomine 1. osa 
      S. Drõgin/ 122 
        
        
    9.00-12.30 Kultuurikorralduse9.00-12.30 Mitmekultuuriline 9.00-12.30 Õpetaja identiteet
    alusedühiskond ja identiteedid11.00-17.30ja juhtimine / A. Kährik/ 204
    P. Aus/ 319Eestis / L. Rahnu/ 202Hariduslikud erivajadused 
      L. Õunapuu/ 212 
    13.00-16.30 Sissejuhatus huvijuhi13.00-16.30 Praktiline  
    erialasse / Ü. Roomets/ 319kõnekunst / K. Salumäe/ 202