HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I AÜ HJ II AÜ HJ III AÜ HJ IV AÜ
PS: Vali menüüst kursus

22.-28.04 (34)

HJ I HJ II HJ III HJ IV HJ I AÜ HJ II AÜ HJ III AÜ HJ IV AÜ
esmaspäev
22.04.2019
22.04.2019
        
        
  12.15-16.00 Üldpädevuste arendamine     
  õppe- ja kasvatustöös / A. Kährik/202     
        
        
        
        
teisipäev
23.04.2019
23.04.2019
Tantsunädal: 10.00-11.00 Hip-hop (White Box)       
10.00-16.00 Sotsioloogia ja10.15-14.00 Köietöö      
kultuuriantropoloogia / 2. eksamS. Drõgin/ praktikum      
        
2 h korraga kolm eksamiaega       
        
14.15-18.00 Eesti kultuurilugu       
kultuurilugu / T. Männiste       
319       
        
kolmapäev
24.04.2019
24.04.2019
Tantsunädal: 10.00-11.00 Kahoot (White Box)       
        
        
        
        
        
        
neljapäev
25.04.2019
25.04.2019
Avatud uste päev    Avatud uste päev    
9.00-19.00 LaagritööTantsunädal: 10.00-11.00 Kahoot (Reiv)   8.30-14.00 Loodusharidus10.30-12.00 Tegevusõppe praktika 2. osa 
 8.30-14.00 Loodusharidus10.30-12.00 Tegevusõppe praktika 2. osa10.30 -14.30 Pedagoogiline praktika10.15-14.00 Eesti kultuuriluguja ökoloogia / P. Eit/väljasõitI. Männamaa/21210.30 -14.30 Pedagoogiline praktika
P. Eit/ 128ja ökoloogia / P. Eit/väljasõitI. Männamaa/ 212Pedastsaar/Salumäe/GrahvT. Männiste/202  Pedastsaar/Salumäe/Grahv
   122 14.15-18.00 Köietöö 122
Esmaabi koolitus10.15-14.00 Ruumikujundus   S. Drõgin/ praktikum  
 K. Tool/ 204  14.15-18.00 Noorsootöö alused   
 1. rühm  L. Araste/ 31910.15-14.00 Ruumikujundus  
     K. Tool/ 204  
     1. rühm  
        
        
reede
26.04.2019
26.04.2019
 8.30-12.00 Noorte- ja huviala-8.30-13.00 Seikluskasvatusliku  8.30-12.00 Noorte- ja huviala-8.30-13.00 Seikluskasvatusliku 
 ühendused huvjuhi töövaldkonnanakeskkonna loomine 2. osa 9.00-19.00 Laagritööühendused huvjuhi töövaldkonnanakeskkonna loomine 2. osa 
10.15-14.00 MeediaõpetusK. Salumäe/ 319S. Drõgin/ Heimtali kool  K. Salumäe/ 319S. Drõgin/ Heimtali kool 
M. Haav/ 204 13.30-17.30 Seiklustegevuste turvalisus P. Eit/ 128 13.30-17.30 Seiklustegevuste turvalisus 
 12.15-16.00 Mängu teooriad jaP. Eit/ 320  12.15-16.00 Mängu teooriad jaP. Eit/ 320 
 ajalug u/ I. Männamaa/ 202  Esmaabi koolitusajalug u/ I. Männamaa/ 202  
        
 13.15-17.15 Ruumikujundus9.00-10.30 Loovtegevuste juhendamise   9.00-10.30 Loovtegevuste juhendamise 
 K. Tool/ 319praktika II / Ü. Roomets/ 202  13.15-17.15 Ruumikujunduspraktika II / Ü. Roomets/ 202 
  2. rühm   K. Tool/ 319  
      2. rühm  
     16.00-18.00 Teadus- ja loometöö  
     metodoloogia /L. Õunapuu/ e-õpe  
    9.00-12.30 Kultuuridevaheline 9.00-12.30 Karjääriõpe- ja 
    kommunikatsioon / A. Männiste10.00-12.30 Eneseväljendusekarjääriteenuste korraldamine 
    214praktikum / S. Soro/ 202Ü. Roomets/319 
    13.00-16.30 Kool huvijuhi 13.00-16.30 Vanemaharidus13.00-16.30 Vanemaharidus 
    töökeskkonnana /Ü. Roomets/ 319I. Kraav/ 212I. Kraav/ 212